Disclaimer

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel Marlux en aanverwante partijen zich inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

Marlux en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal Marlux en aanverwante partijen aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Solidariteitsfonds en aanverwante partijen op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Marlux en aanverwante partijen niet gecontroleerd en Marlux en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Marlux en aanverwante partijen. Marlux en aanverwante partijen creëerden deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

Marlux en aanverwante partijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

Bescherming van persoonsgegevens

a. Privacyverklaring

Welkom bij de website van Marlux. CRH neemt de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vindt u dan ook ons privacybeleid om u op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet. Gebruik deze website niet als u niet instemt met deze voorwaarden.

b. Gegevensverzameling

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we persoonlijke gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres, welke u aan ons voor bepaalde producten en services aan ons verstrekt. We verzamelen ook gegevens over de browser van uw computer, waaronder het IP-adres van uw computer en de locatie van een persoon, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt. Als u onze website vanaf een mobiel of ander apparaat opent, kunnen we de in het apparaat vervatte Unique Device Identifier vastleggen. Middels deze informatie kunnen we relevante content en services voor dat apparaat weergeven en vormgeven.

c. Bezoekers aan de website

Als u door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen over waar u bent en hoe u door onze website navigeert en er gebruik van maakt. We gebruiken deze informatie om het functioneren en de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren en om het verkeer op de website in kaart te brengen.

d. Contact opnemen

U kan ons contacteren op onze website via “Contact”. Op basis van de ingevulde informatie zullen we uw vragen behandelen en contact met u opnemen. De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden opgeslagen voor toekomstig gebruik om onze aan u en anderen geleverde services continu te evalueren. Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken we uw gegevens om met u te corresponderen en bewaren wij dergelijke correspondentie.

e. Gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen met andere CRH-entiteiten om informatie en services die door u bij ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze services te verbeteren. We delen uw gegevens alleen met uw toestemming met externe partijen, tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstantie.

f. Beveiliging

Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hierom hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

g. Verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te achterhalen welke informatie we over u aanhouden en om een kopie hiervan op te vragen. Als u wilt dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Laat het ons weten als u vindt dat onze informatie onnauwkeurig of verkeerd is; we corrigeren deze graag. Als u een van de bovenstaande zaken wilt aanvragen of als u een vraag hebt betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met Marlux, Albertkade 3, B-3980 Tessenderlo.

h. Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Een cookie bewaart gegevens over u en lijkt hierin op het voorkeurenbestand dat door softwareapplicaties wordt aangemaakt.Cookies hebben een aantal verschillende functies.Sommige cookies zijn essentieel voor het laten werken van onze website en het leveren van onze services aan u.Sommige cookies zijn permanent, wat betekent dat deze op uw apparaat blijven staan nadat u de website hebt verlaten, en sommige cookies zijn sessiecookies, wat betekent dat deze worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit.Via uw browserinstellingen kunt u uw cookievoorkeuren beheren, maar houd er wel rekening mee dat het functioneren van de website door gewijzigde cookievoorkeuren kan worden beïnvloed (de website kan niet beschikbaar zijn of minder effectief werken). CRH identificeert bezoekers niet persoonlijk en gebruikt de cookies niet om contact met u op te nemen. CRH streeft ernaar uw privacy te allen tijde te respecteren.

Neem als u vragen of opmerkingen hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken via één van de hierboven vermelde manieren contact met ons op.

Intellectuele eigendomsrechten

a. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Marlux en aanverwante partijen.

b. Documenten

Marlux en aanverwante partijen staan het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Marlux en aanverwante partijen duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

c. Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn