Ecologische bestrating plaatsen, hoe doe je dat?

deel dit artikel:

Onze overheden dwingen ons steeds meer om regenwater op te vangen en op eigen grond te hergebruiken of in de grond te laten dringen. Dat klinkt allemaal niet zo moeilijk. Maar hoe doe je dat nu preciés? Marlux zet je op weg!

Allereerst is het belangrijk om te weten dat je bij Marlux twee soorten ecologische bestrating kan krijgen: waterdoorlatende en waterpasserende bestrating. Beiden zorgen ervoor dat hemelwater in de grond kan infiltreren. Zoals de benamingen het zeggen dringt bij een waterdoorlatende steen het water effectief door de steen de grond in. Een waterpasserende steen daarentegen laat het water via de voeg -dus langs de steen af- de ondergrond in sijpelen.

Indien fundering correct wordt geplaatst, wordt het water zelfs tijdelijk gebufferd en vertraagd naar de ondergrond afgevoerd. Je ontlast hier mee je riolering én je houdt je grondwater op peil.

1. Is mijn ondergrond voldoende waterdoorlatend?

Voor een optimaal effect van ecologische bestrating is het natuurlijk belangrijk dat de ondergrond voldoende waterdoorlatend is. Een klei-ondergrond zou het effect bijvoorbeeld kunnen verminderen en verhinderen dat water de ondergrond in sijpelt. Je ondergrond moet met ander woorden voldoende drainerend zijn.

Hoe je te weten komt of jouw ondergrond voldoende drainerend is? Wel, aan de hand van volgend, eenvoudig stappenplan doe je de test in een mum van tijd:

 • Graaf een gat van 30x30 cm en 30 cm diep op een paar representatieve plaatsen in het gebied waar u de waterdoorlatende bestrating wil toepassen
 • Vul het gat volledig met water en laat het water in de grond dringen (Afhankelijk van de ondergrond kan dit zelfs tot enkele uren duren)
 • Nadat al het water de grond in is gedrongen, vult je het gat opnieuw volledig met water. Meet dit keer de tijd dat het water nodig heeft om volledig de grond in te dringen. Onderstaande tabel toont je daarna de mate van doorlaatbaarheid van jouw ondergrond.

Gemeten indringtijd

Doorlaatbaarheid

Ecologische bestrating mogelijk ?

Minder dan 30 sec

Excellent

Ja

Tussen 30 sec en 13 minuten.

Goed

Ja

Tussen 13 minuten en 11 uur

Voldoende

Ja

Meer dan 11 uur

zwak

Nee

2. Plaatsing waterdoorlatende bestrating

Waterdoorlatende betonstraatstenen worden geproduceerd met een poreuze betonsamenstelling. Hierdoor kunnen de stenen het water doorheen hun massa laten dringen.

Het infiltratievermogen is minimaal gemiddeld 5,4 x 10-5 m/s. De poreuze betonsamenstelling zorgt er echter wel voor dat deze stenen een lagere een lagere belasting aankunnen dan klassieke klinkers. Je kan ze daarom niet gebruiken voor zwaar belaste oppervlakken. Intensieve manoeuvres op inritten of parkeerplaatsen zouden het oppervlak kunnen beschadigen.

In tegenstelling tot de waterpasserende klinkers vormen ze wel een aaneensluitend oppervlak, wat de begaanbaarheid verbetert. Ideaal voor paadjes dus.

a.    Fundering en kantopsluiting

 • Graaf de koffer uit tot op de stabiele ondergrond, met een min. diepte van 51 cm  
 • Bekleed de koffer met een waterdoorlatend vlies (geotextiel/anti-worteldoek)
 • Op dit geotextiel start je met de onderfundering met de grofste fractie, gebroken betonpuin 20/32. Verdeel deze gelijkmatig over het oppervlak met een laagdikte van 20 cm. Stabiliseer de laag door ze licht aan te trillen met een trilplaat. (Heb je owv bv stabiliteit de koffer dieper dan 51cm moeten uitgraven, vul dan de eerste laag tot op het niveau -31cm)
 • Voor de tweede laag onderfundering gaan we op dezelfde manier te werk. Kies voor deze laag echter voor gebroken betonpuin van 6/20. Vul 20cm aan, verdeel gelijkmatig en tril de laag lichtjes aan.
 • Plaats nu de kantopsluiting zoals beschreven bij “plaatsing klinkers”   en herstel nadien de funderingslaag ter hoogte van deze kantopsluiting.

b.    Straatlaag en klinkers

 • Nadat je de onderfundering hebt aangelegd, breng je opnieuw een waterdoorlatend vlies (geotextiel/anti-worteldoek) aan. Deze zal ervoor zorgen dat de straatlaag niet wegspoelt in de onderfundering.
 • Breng op het vlies de straatlaag aan. Breng een gelijkmatige laag van kalksteen of porfier 2/4 aan en rei af op 3 cm dikte.
 • Je bent nu klaar voor het plaatsen van de klinkers. Doe dat zoals beschreven staat bij “plaatsing klinkers”.
 • OPGEPAST: 
  • De klinkers dienen met een verval gelegd te worden. Zo vermijd je bij extreme regenval dat het water naar de woning toe loopt.
  • Voorzie je trilplaat van een rubberen mat om beschadiging van de klinkers te voorkomen.

c.    Voegvulling

 • Vul de voegen nooit op met materiaal kleiner dan 0,5 mm. Groter materiaal zou de kanaaltjes in de klinker zal dicht zetten. We adviseren hiervoor een porfier 0,5/2.

3. Plaatsing waterpasserende bestrating

Waterpasserende betonstraatstenen zijn aan de zijkanten voorzien van brede afstandhouders. Hierdoor ontstaan na het leggen brede voegen. Langs deze voegen wordt het water naar de fundering en ondergrond afgevoerd. Het voegenaandeel met dit type betonstraatsteen bedraagt minimaal 10 % van je oppervlak. De keuze van het voegmateriaal is dan ook erg belangrijk opdat  de doorlatendheidscoëfficiënt ervan minimaal 5,4 x 10-4 m/s is.

Waterpasserende betonstraatstenen worden geproduceerd met eenzelfde betonsamenstelling als klassieke betonstraatstenen en kunnen bijgevolg dezelfde belasting aan. Voor zwaarder belaste oppervlakken zoals inritten en parkings kies je dan ook beter voor de waterpasserende stenen i.p.v. de waterdoorlatende stenen.

Voor de plaatsing van waterpasserende bestrating ga je op dezelfde manier te werk als bij waterdoorlatende bestrating. Enig verschil is de voegvulling. Aangezien bij een waterpasserende steen deze voor de afvoer van het water moet vullen is het belangrijk hiervoor de juiste keuze te maken. Wij adviseren hiervoor een granulaat 2/4. Dit kan kalksteen, porfier of een siergranulaat zijn.

Opmerking: Ook grasbetontegels kunnen als ecologische bestrating worden gebruikt, op voorwaarde dat ze op een doorlatende structuur worden aangebracht zoals hier boven weergegeven en dat de openingen met steenslag (2/4) worden gevuld.